Balderoldpride (78K)


Wij zijn grote cadebou liefhebbers die op kleine schaal gezonde en mooie ca de bou's fokken.Wij proberen zoveel mogelijk naar de oude echte spaanse lijnen te fokken zowel kwa karakter als uiterlijk.Het belangrijkste voor ons daarbij is natuurlijk de gezondheid van de hond. Wij zijn de eerste fokkers van dit ras die de honden daar ook op selecteren en dit doen door middel van de penhippmethode en röntgenfoto's.

Koop nooit een cadebou zonder FCI
powered by Bryan de Kraker